Ղուկասավան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները 

(թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Դ.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Դ=ԱxԲxԳ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը 0
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար  7500Եռամսյակային15000 Ընտրել
1137Ա Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների իրացման թույլտվության համար մինչև 26քմ. հիմնական և ոչ հիմնական շինության ներսում վաճառքի կազմակերպման համար  3000Եռամսյակային6000 Ընտրել
1137Բ Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների իրացման թույլտվության համար 26-50քմ. հիմնական և ոչ հիմնական շինության ներսում վաճառքի կազմակերպման համար  5050Եռամսյակային10100 Ընտրել
1146Ա դ) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար մինչև 26քմ. հիմնական և ոչ հիմնական շինության ներսում  3000Եռամսյակային6000 Ընտրել
1146Բ Համայնքի տարածքում ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար 26-50քմ. հիմնական և ոչ հիմնական շինության ներսում վաճառքի կազմակերպման համար  5050Եռամսյակային10100 Ընտրել