Ղուկասավան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները 

(թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 9004351164557500Եռամսյակային15000 Ընտրել
1137Ա Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների իրացման թույլտվության համար մինչև 26քմ. հիմնական և ոչ հիմնական շինության ներսում վաճառքի կազմակերպման համար 9004351161743000Եռամսյակային6000 Ընտրել
1137Բ Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների իրացման թույլտվության համար 26-50քմ. հիմնական և ոչ հիմնական շինության ներսում վաճառքի կազմակերպման համար 9004351161745050Եռամսյակային10100 Ընտրել
1146Ա դ) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար մինչև 26քմ. հիմնական և ոչ հիմնական շինության ներսում 90043511651323000Եռամսյակային6000 Ընտրել
1146Բ Համայնքի տարածքում ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար 26-50քմ. հիմնական և ոչ հիմնական շինության ներսում վաճառքի կազմակերպման համար 90043511651325050Եռամսյակային10100 Ընտրել
1137Գ -ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (100-200 քմ.)  10050Եռամսյակային20100 Ընտրել
1145Ա 100-200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտների մասին  7550Եռամսյակային15100 Ընտրել
1145Բ 26-50քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար  1000Եռամսյակային2000 Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ